Katuan's - Butterfly Stamp

21. června 2017

Stále přemýšlíte nad razítkem motýlka? Zda ho potřebujete nebo zda se bez něj obejdete? Měla jsem vyrobit veselé přání a tak jsem motýlka využila i k tomu, abych Vám ukázala co se s ním dá dělat. 

Are you still thinking about a butterfly stamp? If you need it or you can survive without it? I was supposed to create a cheerful greeting card and so I decided to use the butterfly to show you what can be done with it as well.


Ze všech dostupných velikostí jsem si vybrala toho největšího - XXL motýla. Komu by se ale hodil menší formát, může se podívat po velikosti L a XS.

From all the available sizes I chose the biggest - XXL Butterfly. If you'd be happier with a smaller format, you can have a look at the sizes L and XS.





Ke každému razítku je dodávaná i průhledná fólie s motivem razítka, abyste se mohli podívat, jak Vám razítko do projektu sedí. Všechny fólie jsou vždy ve stejné velikosti jako razítko. Využila jsem ji tedy, abych si určila jak a kde bude motýl umístěn. Uřízla jsem si proužek akvarelového papíru a ně něj umístila fólii s motýlem.

Every stamp includes a transparent film with a motive of the stamp on it so that you can have a look at how does the stamp fit into your project. All the films are always the same size as the stamp. I used it in order to determine how and where will the butterfly be placed. I cut out a stripe of aquarelle paper and I placed the film with butterfly over it.



Jakmile jsem byla spokojená s umístěním, vzala jsem si razítko a motýla na proužek papíru natiskla. 

When I was happy with the placement, I took the stamp and imprinted the butterfly on the paper stripe.


Použila jsem akvarelový papír a voděodolný inkoust, protože jsem vybarvovala akvarelovými pastelkami.

I used aquarelle paper and waterproof ink, because I then colored it in with aquarelle pencils.


Pastelky jsem následně rozmyla vodou.

I then water-spread the aquarelle pencils.



Zaniklé detaily jsem vyzančila tenkým černým fixem.

 Highlighted the vanished details with a fine black marker.


A když jsem měla motýlka hotového, umístila jsem si ho zpátky na základ přání a udělala na něm tužkou linie. Abych věděla, kde bude nalepený.

And then when I was done with the butterfly, I placed it back onto the base of the greeting card and I make lines on it with a pencil. So that I know where it will be glued.


Vzala jsem si barevné inkousty tak, aby barvy ladily s motýlem a tiskala s nimi razítka po okraji, kde bude motýl umístěn.

I took such color inks that they go well together with the butterfly, and I stamped them around the side where the butterfly will be placed.


Motýlka jsem podlepila barevnou čtvrtkou a spolu s ní nalepila na místo, které jsem si předtím rovrhla. Přidala jsem pak i textové razítko.

I paste the back of the butterfly with a color sheet and together I glued them onto the place I had previously prepared. Then I added a text stamp as well.


Aby přáníčko nebylo jen tak nudné, přidala jsem pod motýlka lístečky a pak i kytičky.

In order for the greeting card not to be boring, I added leaves and then flowers under the butterfly.


Pár enamelek k tomu a přání bylo hotové.

A few enamels to go with it and the card was all done.


Tak co, pomohla jsem Vám v rozhodování? :)

So, what do you say? Did I help you decide? :-)


1 komentář:

DESIGNED BY ECLAIR DESIGNS・POWERED BY BLOGGER