FUSION: Orchid Occasions

15. května 2016

Dnes to byla vážně výzva tvořit přání do Fussion. Sketch mi nesedl vůbec, to jsem nevěděa co s ním a barevná kombinace... Na první pohled v pohodě, ale na druhý už to nebylo ono. Vyzkoušela jsem toho mraky - od dětských přání, přes pudry a podobně a nakonec jsem skončila u toho, že jsem udělal tři pruhy Distress a už to nějak šlo. Ale to nakopnutí bylo dlouhé :)


K tomuto snad není ani potřeba dlouhý popis. Použila jsem akvarelový papír a nanesla na něj tři druhy Distress inkoustů.


Pošplíchala jsem všechno vodou, papír postavila a čekala, co steče. Pak zasušila horkovzdušnou pistolí.


Nenapadlo mě nic jiného, než tam zase naembossovat velkého motýla. Byl prostě na stole hned po ruce.


Vymalovala jsem ho pouze jedním druhem modré barvy z akvarelových barviček. Někde jsem přidala hodně vody a někde jsem vymalovávala zase hodně nezředěnou barvou.


No a pak už jen embossovaný text na vellum papíře a konec. Text "krásné narozeniny" mám pro Vás také připravený. Bude v sadě s dalšími podobnými nápisy.
A zde Sketch.

Krásný den, Katuan

Katuan's Stamp - sada květinek

7. dubna 2016

Venku je poslední dny krásně a mě to spíše než do pracovny táhne ven. Ale i tak nezahálím a pilně pro Vás připravuji novinky na víkend. Nechala jsem se inspirovat přírodou a mám pro Vás kytičky. Kytiček není nikdy dost a já potřebuji stále další a další. A nejraději mám nějaké univerzální, co si člověk může seskládat jak chce.

The outside weather is really nice lately and it draws me outside rather than to my desk. Nevertheless, I'm not idle and I'm working hard on some news for the weekend. I got inspired by nature and I have flowers for you. There are never enough flowers and I still need more and more. I like some versatile ones the most as you can put them together any way you want.  


Jedná se o tyto kytičky, které v neděli najdete na e-shopu. Čtyři květy, dva stonky a sedm lístečků. To už je dost univerzální, nemyslíte?

I'm talking about these flowers, which you will find in the e-shop on Sunday. Four flowers, two stems and seven leaves. That's pretty versatile, don't you think?


A jelikož i já ráda koukám pod pokličku jak se přání vyrábí a nechávám se inspirovat, mám pro Vás malý návod a inspiraci. Ze sady jsem využila ten největší lísteček a první dvě kytičky. Podlepila jsem celé razítko cling pěnou a vystřihla jsem si zatím jen to, co budu potřebovat. Akvarelový papír jsem si pomocí maskovací pásky nalepila na desku, ikdyž ono to není potřeba, spíše to bylo větší trápení, ale ještě jsem nevěděla, jak přesně budu tvořit.

And since I like to peak into the makings of greeting cards and get inspired, I have some small instructions and inspiration for you. I used the biggest leaf from the set and the first two flowers. I pasted the back of the whole stamp using a cling foam and I cut out only what I needed - for now. I glued an aquarelle paper on a desk using masking tapes even though it isn't necessary. It caused me more trouble than it had benefits, but I still didn't know exactly how am I going to create it.


A začala jsem pomalu embossovat kvítí bílým embossovacím práškem. 

And I started slowly to emboss the flowers with a white embossing powder.


Jakmile jsem naembossovala jeden kvítek tak ten samý otisk jsem si narazítkovala na maskovací papír. Je to takový poloprůhledný a málolepící papír. Má za úkol zamaskovat razítko pod ním.

As I embossed one flower, I stamped the same imprint on a masking paper. It's a semitransparent and only a little bit sticky paper. It is supposed to mask the stamp underneath it.


No a nalepila přesně na místo razítka. Díky tomu mohu razítkovat nebo embossovat v klidu dál a krásně se mi to bude vše vrstvit a nebudu mít problémy s tím, že se mi razítka překrývají.

And then I glued it over the stamp. Thanks to this, I can stamp and emboss as much as I want and it will just beautifully add layers and I won't have any problems with the stamps overlapping.


Nějak podobně vypadalo přáníčko ke konci práce s embossováním. zakryla jsem i samostatné lístečky.

The card looked something like this at the end of my embossing work. I also covered the individual leaves.


Pomocí tupovacího polštáčku a žluté barvičky Distress jsemnanesla barvu na kraje shluku s květinami.

By using a stippling pillow and a yellow Distress color I applied the color to the edges of the flower clusters.


Doplnila jsem trochu i o tyrkysovou barvu. V této fázi můžete použít u gesso, spreje a podobně. Až budete hotoví, stačí jen sundat maskovací papír.

 I added a little bit of turquoise color to it. In this phase you can also use gesso, sprays, and so on. When you're ready, you can simply remove the masking paper.


Kytičky jsem vymalovala akvarelovými barvami a do středu narazítkovala novinkové jarní razítko.

I colored in the flowers using aquarelle colors and I stamped the new spring stamp into the middle.


http://katuans.com/cs/produkt/krasne-narozeniny4

Pak jsem jen doplnila přání samolepícími perličkami, nalepila na barevný základ a bylo hotovo. 

Then I added some self-adhesive beads to the card and I glued it on to a colorful base - and it's all done.
Krásný den, Katuans

Have a nice day, Katuans

Panenka Emma + kartonový výřez

3. dubna 2016

Když jsem vyráběla toto přání, měla jsem jasnou představu. Bude to technika MixedMedia, bude tam panenka Emma a kytičky. Realita ale byla jiná. Prostě jsem se u pozadí sekla a nevěděla co s tím. To je také i důvod, proč jsem Vám přání neukázala ve středu, ale až dnes. Prostě to není můj šálek kávy, ale snad se aspoň nějaký pokus cení :)

When I was creating this card, I had a clear vision. It will be a MixedMedia technique, there will be a dolly Emma and flowers. The reality was different. I just got stuck with the background and didn't know what to do with it. That's the main reason why I didn't show you the card on Wednesday, but only today. It's simply not my cup of tea, but at least I hope that giving it a try will be appreciated :)Zvolila jsem si tedy béžový papír s chevron vzorem.  Přes masku jsem nanesla kousek zlaté strukturovací pasty a gesso. 

And so I chose a beige paper with a chevron pattern. I applied a bit of golden structurizing paste and gesso over the mask.


Po zaschnutí to vypadalo nějak takto.

After it dried out, it looked something like this.


Pozadí jsem ještě postříkala všemi možnými barvami. Od bílého gessa, přes zlatou strukturovací pastu až přes tmavě růžovou barvu.

I sprayed the background with all possible colors. From white gresso, golden structurizing paste up to dark pink color.Než to všechno zaschlo natiskla jsem si a vymalovala panenku Emmu s kočičkou. Jsou to Copiky.

Before it all dried out, I imprinted and colored in the dolly Emma with a kitten. They are Copics.
Pak jsem vytáhla Katuan's výřez "Krásné narozeniny" a rozhodla se ho nabarvit na růžovo. Můžete použít jakoukoliv barvu - akvarelové barvičky, anilinky nebo jako já tuhé akvarelové barvy značky Twinkling H2O.

Then I have taken out a Katuan's cutout "Happy Birthday" (Krásné narozeniny in Czech) and I decided to color it in pink. You can use any color you'd like - aquarelle colors, anilins or same as me - the solid aquarelle colors of the brand Twinkling H2O.Do kalíšku jsem si stříkla trošku vody a barvu nanesla na výřez. 

 I have put a tiny bit of water into the small cup and I applied the color on the chipboard.


Než vše stihlo zaschnout posypala jsem výřez průhledným embossovacím práškem a zatavila.

Before it had time to dry out, I sprinkled the transparent embossing powder over the chipboard and I heat-sealed it.Pak už jen na pozadí nalepit Emmu, výřez a pár kytiček s lístečky. A je hotovo.

Then I only glued Emma, the cut-out and a few flowers with leaves. And it's all done.Krásný den, Katuan

Have a nice day, Katuan

FUSION {Everything's Owl Right}

28. března 2016

Dnes se mi moc líbil Sketch, který Fussion vybral. Držela jsem se tedy jeho. Na jednu polovinu jsem umístila světlou čtvrtku a na drohou Katuan's XXL motýlka.

Today, I really liked the chosen Sketch by Fussion. So, I sticked with it. I placed light sheet on the one half and the Katuan's XXL butterfly on the other.http://katuans.com/cs/produkt/motyl-xxl
http://katuans.com/product/butterfly-xxl

Z kolekce papírů jsem si vybrala hnědou, modrou a béžovou. Nevím proč se mi tato barevnost tak drží, ale nějak se mi ty barvy líbí. Papíry jsem si tedy nařezala na čtverce od největšího po nejmenší. A ten nejmenší (béžový) jsem ještě roztrhla tak, aby z něj byl trojúhelník.

From the paper collection I chose brown, blue and beige. I don't know why this color combination holds on to me si much, but I just like these colors. I cut the papers into squares from the biggest to the smallest ones. And I also ripped the smallest (beige) one so that it became a triangle.Na zbylou část, kterou nezakrývá utržený papír, jsem naembossovala motýlka. Jedná se o embossování pomocí Distress inkoustů. Díky tomu, že pomalu zasychají se po otisku dají posypat průhledným práškem a zatavit. Já volila modro-šedý Distress inkoust. Embossovala jsem celou modrou čtvrtku, pak jen polovinu motýlka zakryla béžovým papírem.

On the rest which is not covered by the ripped paper, I embossed a butterfly. It's the embossing by Distress inks. Because of that they dry out slowly and after the imprint, it's possible to dust it with a transparent powder and heat-seal. I used the blue-grey ink. I embossed the whole blue sheet, then covered only half of the butterfly by a beige paper.


A protože naebossovaný motýlek měl sloužit jen jako podklad udělala jsem si další dva. Embossovala jsem na Vellum papír. Jeden motýlek je bílý (na vybarvení) a druhý černý - kvůli tělíčku, které pak použiji.

And because the embossed butterfly was supposed to serve only as a base, I made two more. I embossed on the Vellum paper. One butterfly is white (to color in) and the other black - because of the body, which I will then use. 


Motýlka jsem otočila a z druhé strany než je emboss jsem ho vymalovala Copic fixy. Na vellum nelze malovat pastelkama nebo fixy na vodní bázy. Vellum se kroutí a nesaje. Musí to být něco alkoholového - alkoholové fixy nebo alkoholové Distress barvičky.

I turned the butterfly over and on the other side (not the embossed one), I drawn it in by Copic markers. It's not possible to draw on Vellum with pencils or water-based markers. Vellum is warping and it doesn't absorb. It has to be something alcohol-based - alcohol-based markers or Distress colors.


Když motýlka pak otočíte zpátky zjistíte, že barvy jsou mnohem méně zářivější. Proto doporučuji používat tmavší odstíny.

 When you turn the butterfly back over, you can see that the colors are much less shiny. For this reason I recommend using darker shades.


Křídlo jsem si poté vystřihla a nalepila na připravený podklad k trojúhelníku. Z černého motýlka jsem si vystřihla tělíčko s tykadélky a nalepila je nahoru.

I then cut out the wing and glued it on the prepared base to the triangle. From the black butterfly I cut out the body with little antennae and glued it on the top.


Pak už jen stačí přilepit textový štítek, který je na stejném hnědém papíře, který už je použitý na přání. Přilepit lístečky, kytičky a perličky. Fantazii se meze nekladou. Přitom jsem stále kontrolovala, aby tělíčko motýla moc nezapadlo.

It's enougn to then glue the text label, which is on the same brown paper as it's already used for the card. Glue on the leaves, flowers and beads. Feel free to use your imagination here. While doing this, I  was still checking whether the butterfly's body hadn't disappeared a bit too much. 


A to celé nalepit na základ přání. 

And then glue all of this onto the base of the greeting card.


A tady je předloha. Chvíli jsem přemýšlela, zda nepůjdu do soviček, ale nenašla jsem žádnou hezkou, co by se mi zrovna líbila.

Here is the model my greeting card was based on. I was thinking for a while about trying owls instead of a butterfly, but I haven't found any which I would really like at that time.

Krásný den, Katuan

Have a great day, Katuan

Katuan's Stamp - Kačenka (duck)

23. března 2016


Mám skluz. Toto přání jsem měla mít hotové tak před měsícem, ale vždy mi d otoho něco vlezlo nebo jsem na to zapomněla (druhá verze je častější). Tak jsem se tedy donutila a šla tvořit. Nevím, proč mi to tak trvalo se k tomu dokopat, vždyť nápad jsem dávno měla a nakonec z toho vzniklo i něco, co se mi líbí a co mne bavilo. 

Věděla jsem, že použiji tuto kačenku. Přáníčko je pro jednu nejmenovanou osobu,k teré si moc vážím a má ráda kachýnky, tak volba byla jasné. 

I fell behind schedule. I was supposed to have this greeting card ready probably a month ago, but things kept coming up and I kept forgetting (second version was more frequent). And so I pushed myself to create it. I don't even know why it took me so long to start with it, since I've had the idea in my head for quite a while and at the end I enjoyed the whole process and the final product as well. 

I knew that I will use this duckling. I have this greeting card for someone whom I admire and she likes ducks, so it was an easy choice.


http://katuans.com/cs/produkt/kacenkaKačenku jsem natiskla na bílý papír a vlastně s ní nic už nedělala. Zdobila jsem okolí.

I stamped the duckling on a white paper and did nothing else with it. I decorated its surroundings.Nachystala jsem si čtyři barevné Distress inkousty. Dva modré a dva hnědé. Nevím, proč jsem šla do této barevné varianty, ale moc se mi líbí.

I prepared four Distress color inks. Two blue and two brown. I don't know why I decided for this combination, but I really like it.


A tupovala jsem okraje. Dolů pod kačenku jsem nanesla modrou a nahoru hnědou.

And I stippled the edges. On the bottom, under the duckling I applied blue and on the top the brown.


Jak jsem měla hotovo tak jsem obrázek podlepila hnedou čtvrtkou a ničítkem odrbala okraj. Kdo nemá speciální ničítko, může použít klidně i nůžky, jako já.

As I was all done with this, I pasted the back of the picture with a brown sheet and with a paper distresser textured the edges. Who doesn't have any distresser, can with no problems use simply a pair of scissors (as I did). 


Pak přišlo na řadu pozadí. Stejné modré barvičky jsem si nanesla na skleněnou desku a pošplíchala vodou. Místo vody můžete použít i různé spreje se třpytkami (jako já v následujícím kroku) nebo i barevné spreje. 

Next on the list was the background. The same blue colors I spread on a glass plate and splashed slightly by some water. You can also different kinds of sprays with glitter (like me in the following step) or color sprays, instead of water.A papír v barvičce obtiskneme. Můžeme jednou, můžeme i vícekrát. Jw to jen na Vaší fakntazii. Mezi  dalším obtiskem můžeme barvu vysušit horkovzdušnou pistolí a znovu papír namočit do barvy.

And then we imprint the paper in the color. We can do so only once, but also more times. It all depends on your imagination. Between the next imprint we can dry the color out by a heat gun and then dip the paper in the color again.


Jakmile se mi výsledek líbil, uklidila jsem po sobě a  papír vysušila horkovzdušnou pistolí.

Once I was satisfied with the result, I cleaned after myself and dried the paper out by the heat gun.


A jelikož jsem nepoužívala vodu, ale barevné spreje na aktivování Distress inkoustů, zůstaly mi nějaké plochy na papíře hodně lepivé. vyřešila jsem to tak, že jsem na papír nasypala průhledný embossovací prášek a zatavila ho.

Since I haven't used water, but the color sprays for activating the Distress inks, some of areas of the paper were quite a lot sticky. I solved it by pouring transparent embossing powder and heat-sealed it.Pak jsem jen papíry uřízla na pořadovanou velikost a nalepila na stejně hnědou čtvrtku jako na začátku kačenku. Okraje jsem zase poničila nůžkama. 

Then I only cut the papers to the required size and I glued it on the same brown sheet as I did with the duckling at the beginning. I then textured the edges with scissors again.


No a nakonec jen provázek, přilepit kačenku na základ přání pomocí 3D čtverečků a víc zdobení už nepotřebuje.

Finally just a simple string, glue the duckling to the base of the greeting card using the 3D squares and it doesn't need any more decorating.Snad se bude líbit :)

Hope you like it :)
DESIGNED BY ECLAIR DESIGNS・POWERED BY BLOGGER