FUSION {Everything's Owl Right}

28. března 2016

Dnes se mi moc líbil Sketch, který Fussion vybral. Držela jsem se tedy jeho. Na jednu polovinu jsem umístila světlou čtvrtku a na drohou Katuan's XXL motýlka.

Today, I really liked the chosen Sketch by Fussion. So, I sticked with it. I placed light sheet on the one half and the Katuan's XXL butterfly on the other.http://katuans.com/cs/produkt/motyl-xxl
http://katuans.com/product/butterfly-xxl

Z kolekce papírů jsem si vybrala hnědou, modrou a béžovou. Nevím proč se mi tato barevnost tak drží, ale nějak se mi ty barvy líbí. Papíry jsem si tedy nařezala na čtverce od největšího po nejmenší. A ten nejmenší (béžový) jsem ještě roztrhla tak, aby z něj byl trojúhelník.

From the paper collection I chose brown, blue and beige. I don't know why this color combination holds on to me si much, but I just like these colors. I cut the papers into squares from the biggest to the smallest ones. And I also ripped the smallest (beige) one so that it became a triangle.Na zbylou část, kterou nezakrývá utržený papír, jsem naembossovala motýlka. Jedná se o embossování pomocí Distress inkoustů. Díky tomu, že pomalu zasychají se po otisku dají posypat průhledným práškem a zatavit. Já volila modro-šedý Distress inkoust. Embossovala jsem celou modrou čtvrtku, pak jen polovinu motýlka zakryla béžovým papírem.

On the rest which is not covered by the ripped paper, I embossed a butterfly. It's the embossing by Distress inks. Because of that they dry out slowly and after the imprint, it's possible to dust it with a transparent powder and heat-seal. I used the blue-grey ink. I embossed the whole blue sheet, then covered only half of the butterfly by a beige paper.


A protože naebossovaný motýlek měl sloužit jen jako podklad udělala jsem si další dva. Embossovala jsem na Vellum papír. Jeden motýlek je bílý (na vybarvení) a druhý černý - kvůli tělíčku, které pak použiji.

And because the embossed butterfly was supposed to serve only as a base, I made two more. I embossed on the Vellum paper. One butterfly is white (to color in) and the other black - because of the body, which I will then use. 


Motýlka jsem otočila a z druhé strany než je emboss jsem ho vymalovala Copic fixy. Na vellum nelze malovat pastelkama nebo fixy na vodní bázy. Vellum se kroutí a nesaje. Musí to být něco alkoholového - alkoholové fixy nebo alkoholové Distress barvičky.

I turned the butterfly over and on the other side (not the embossed one), I drawn it in by Copic markers. It's not possible to draw on Vellum with pencils or water-based markers. Vellum is warping and it doesn't absorb. It has to be something alcohol-based - alcohol-based markers or Distress colors.


Když motýlka pak otočíte zpátky zjistíte, že barvy jsou mnohem méně zářivější. Proto doporučuji používat tmavší odstíny.

 When you turn the butterfly back over, you can see that the colors are much less shiny. For this reason I recommend using darker shades.


Křídlo jsem si poté vystřihla a nalepila na připravený podklad k trojúhelníku. Z černého motýlka jsem si vystřihla tělíčko s tykadélky a nalepila je nahoru.

I then cut out the wing and glued it on the prepared base to the triangle. From the black butterfly I cut out the body with little antennae and glued it on the top.


Pak už jen stačí přilepit textový štítek, který je na stejném hnědém papíře, který už je použitý na přání. Přilepit lístečky, kytičky a perličky. Fantazii se meze nekladou. Přitom jsem stále kontrolovala, aby tělíčko motýla moc nezapadlo.

It's enougn to then glue the text label, which is on the same brown paper as it's already used for the card. Glue on the leaves, flowers and beads. Feel free to use your imagination here. While doing this, I  was still checking whether the butterfly's body hadn't disappeared a bit too much. 


A to celé nalepit na základ přání. 

And then glue all of this onto the base of the greeting card.


A tady je předloha. Chvíli jsem přemýšlela, zda nepůjdu do soviček, ale nenašla jsem žádnou hezkou, co by se mi zrovna líbila.

Here is the model my greeting card was based on. I was thinking for a while about trying owls instead of a butterfly, but I haven't found any which I would really like at that time.

Krásný den, Katuan

Have a great day, Katuan

1 komentář:

DESIGNED BY ECLAIR DESIGNS・POWERED BY BLOGGER