Katuan's - Tulip Stamp (razítka tulipánů)

9. března 2016

Dnes mám pro Vás jeden snad i zajímavý článek. Potřebovala jsem pro tetu přání s tulipány a protože nemám a nevím, která značka má razítka tulipánu nezbývalo mi nic jiného než si je vyrobit. A když už jsme byla u toho, chtěla jsem je hezky univerzální a skládací. V tomto článku Vám ukážu jak se s takovými razítky pracuje a také Vám nesu malou ochutnávku toho, co bude o víkendu naskladněno jako novinka. Ano, budou to skládací tulipány :)


Today I have one rather interesting article for you. I needed a greeting card for my aunt with tulips and since I don't have and do not know who sells any tulip stamps, there was nothing else left for me to do than to create some. And whilst we are at it, I wanted some beautiful, universal and folding. In this article I will show you how to work with such stamps and I also bring you suprise - a new piece will be put in stock during the weekend. Yes, it will be folding tulips :)
Jak můžete vidět, tulipány jsou skládací. Můžete si je tedy jakkoliv poskládat. K dispozici máte dva druhy květů, tři stonky a čtyři lístečky.


As you can see, the tulips can be put together. You can rearrange them however you'd like. There are two kinds of flowers, three stems and four leaves at your disposal.Jelikož jsem počítala s tím, že razítka budu následně vystřihovat, narazítkovala jsem si je na akvarelovou čtvrtku a neřešila různé otisky mimo. Protože jsem chtěla tulipány vybarvovat akvarelovými pastelkami zvolila jsem speciální akvarelový papír a voděodolný inkoust.

Since I knew that I will cut the stamps out afterwards, I stamped them onto an aquarelle sheet and did not care about all the imprints on the outside. Because I wanted to fill the tulips in by aquarelle pencils, I chose to use a special aquarelle paper and a waterproof ink. 


Všechny části jsem si vybarvila.  Počítala jsem s tím, že budu tulipány vystřihovat přesně po linii razítka, takže jsem mohla i přesáhnout.

I have colored in all of the parts. I took into account that I will cut the tulips out exactly by the line of the stamp and so I could overrun.


Apak jsem tedy  tulipány po částech vystřihla.

And after that I cut the tulips out, part after part.


Jakmile jsem měla nastříháno, začla jsem pomalu kompletovat. Slepila jsem stonek a poupátko k sobě a připravila si je na základ přání.

As I had cut everything out, I started to put it all together slowly. I glued the stem and the flower bed together and I prepared it for the base of the greeting card.


Postupně jsem tulipány začla lepit na podklad. Prve prostřední tulipán s lístkem.

Gradually, I started to glue the tulips to the base. First the middle tulip with the leaf.


A postupně i krajní tulipány. Pokud máte nějakou vázičku nebo skleničku, můžete tulipány umístit do ní. Já doma žádné takové razítko neměla, tak jsem se musela spokojit pouze s mašličkou.

And gradually, the side tulips as well. If you have any vase or a glass, you can put the tulips into it. I didn't have any stamp like that at home, so I had to be happy with a bow.


Krásný den, Katuan

Have a nice day, Katuan

DESIGNED BY ECLAIR DESIGNS・POWERED BY BLOGGER